Sat. Jun 6th, 2020

Isbahan Sharfdeen

Chain of Change

Month: October 2016

1 min read

"வினைத்திறன் மிக்க கற்றல் செயற்பாடு" எனும் தலைப்பில் 29.10.2016 இன்று பிற்பகல் நடாத்திய ஒரு நிகழ்ச்சி. இது, பேருவளை Pool House இல் நடைபெற்றது. இதனை AMWA...

1 min read

"சமூக மாற்றத்தில் பெண்களின் வகிபாகம்" எனும் தலைப்பில் 28.10.2016 இன்று மாலை திடீர் அழைப்பின் பேரில் நடாத்திய ஒரு நிகழ்ச்சி. இது, கொழும்பு SSD கேட்போர்கூடத்தில் நடைபெற்றது....

1 min read

"பரீட்சைப் பீதியும் கற்றல் முறையும்" எனும் தலைப்பில் நேற்று 23.10.2016 மாலை Colombo SSD நிறுவனக் கட்டடத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி. இதனை SSD Ladies wing ஏற்பாடு...

1 min read

Perfect Prefect எனும் தலைப்பில் கடந்த 19-10-2016 காலை பெலேந்த முஸ்லிம் வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி. தர்காநகர் சாஹிரா கல்லூரி மற்றும் பெலேந்த முஸ்லிம் வித்தியாலய மாணவர்களை...

1 min read

"சமூக மாற்றம்" எனும் தலைப்பில் மூதூர் சிவில் அமைப்புகள் மற்றும் இளைஞர் கழக உறுப்பினர்களுக்கு 15.10.2016 அன்று மாலை நடாத்திய நிகழ்ச்சி. இது, முதூர் 3CD கேட்போர்கூடத்தில்...

1 min read

"சமூக வலைதளங்களை வரையறைகளுடன் பயன்படுத்துதல்" எனும் தலைப்பில் 14.10.2016 இன்று காலை நடாத்திய நிகழ்ச்சி. இது, முதூர் அந்நஹார் மகளிர் மகா வித்தியாலத்தில் (நவோதய பாடசாலை) நடைபெற்றது....

இன்று (2016.10.09) கொழும்பில் நடைபெற்ற "அடையாள ஆளுமைகளை உருவாக்குதல்" எனும் நோக்கிலான வளவாளர்களுக்கான அமர்வில் 'உரை நிகழ்த்துதல்; சமூக உளவியல் நோக்கு' எனும் தலைப்பில் ஒரு நிகழ்ச்சியை...

Copyright © All rights reserved. | Designed By Weberinc